Links

Welkom!

​
Naam
Kim Garrard
Studentnummer
500790351
Opleiding
Communication & Multimedia Design
Jaar
2021 - 2022
Afstudeerproject
TOFGROF
Begeleider
David de Vries
​
​
Copyright: Dit onderzoek, het prototype en alles in dit document is eigendom van Kim Garrard
Last modified 1yr ago